دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

لوله کشی تهران

بهترین خدمات لوله کشب در تمام مناطق تهران بصورت شبانه روزی وتالبیس gfds

لوله بازکنی تهران  رفع نم و رطوبتjhgfd

 

لوله بازکنی اختیاریه 09126973364

لوله بازکنی اختیاریه

چندین موارد که باعث گرفتگی لوله میشود؟

1: گاهی اوقات فاضلاب اصلی یا لوله جانبی فاضلاب مسدود ودر اثر چندین سال استفاده رسوب میگیرد واین کاملا طبیعی است وباعث میشود لوله مسدود شود وراه جریان خروجی فاضلاب را میگیرد که این گرفتگی امکان دارد یک معبر شهری باشد و که لوله ی ما این لوله متصل باشد که باعث گرفتگی لوله ی ماهم بشود ویا امکان دارد گرفتگی یک لوله در فاضلاب شخصی ملک باشد مثل گرفتگی لوله حمام و…

2:چربی و روغن استفاده شده در آشپزخانه را در راه آب نریزید بهتر است در سطل زباله بریزید در غیر این صورت مرور زمان باعث گرفتگی لوله میشود .

لوله بازکنی اختیاریه

3:از توالت به عنوان سطل زباله استفاده نکنید که باعث گرفتگی لوله میشود.

4: درخت هارا در کنار و نزدیک فاضلاب نکارید ریشه ای درختان به دنبال آب مثل خطوط ترک خورده لوله های می گردند ودر این حالت لوله از شکاف و ترک خوردگی های لوله وارد آن میشوند

وباعث مسدود شدن لوله میشوند.

لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه

5:گرفتگی لوله های معیوب قدیمی که در اثر گذشت زمان فرسوده شده ویا رسوب گرفته شده که باعث گرفتگی میشوند .

6:ورود آب اضافی به سیستم فاضلاب از جریان بارش شدید باران باشد که با اتصال غیر قانونی به راه آب فاضلاب باشد به سیستم فاضلاب باشد که در این صورت امکان پس دادن فاضلاب به

لوله بازکنی اختیاریه

لوله های فاضلاب شخصی مثل حمام دستشویی … باشد .

7: باقیمانده ی غذا و تفاله ی چایی و هسته ی میوه های راه در راه آب نریزید که باعث گرفتگی لوله ها میشود.

لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه

8: پرشدن چاه فاضلاب ورود جامداتی است که از طریق لوله های فاضلاب وارد لوله می شود که باعث رسوب در مرور زمان می شود و باعث گرفتگی لوله میشود.

9: جمع شدن مو در داخل لوله و سیفون و جرم گرفتن لوله هاست که مانع عبور آب می شود.

لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه

10:جرم گرفتن و رسوب گرفتن لوله ها اغلب در لوله های چدنی و منازل قدیمی بیشتر رخ می دهد .

لوله بازکنی اختیاریه

11:مسدود شدن سیفون یا همان شتر گلو که چندین مورد که باعث گرفتگی لوله میشود عبارت اند از جمع شدن مو وجود نخاله های درشت و چربی و شی هایی که باعث مسدود شدن میشوند.

لوله بازکنی اختیاریه
لوله بازکنی اختیاریه

لوله بازکنی اختیاریه با نیروی کار با تجربه و امین

رفع گرفتگی لوله چاه و روش های آن :

ازجمله ابزار هایی که برای لوله بازکنی تخلیه چاه وبازکردن انسداد لوله فاضلاب استفاده میشود می توان به موارد زیر اشاره کرد؟

1: دستگاه تراکم هوا                                                                                                                                                                                                                                             لوله بازکنی اختیاریه

2: فنر فولادی                                                                                                                                                                                                                                                        لوله بازکنی اختیاریه

3: دستگاه فنر زن قوی                                                                                                                                                                                                                                          لوله بازکنی اختیاریه

4: پمپ یا اهرم دستی و اسید                                                                                                                                                                                                                               لوله بازکنی اختیاریه

5 : علاوه بر این موارد می توان از انواع اسید مانند جوهر نمک و اسید لوله بازکن برای رفع گرفت