برچسب: تخلیه سپتیک صنتعی احسان

  • تخلیه چاه سپتیک احسان 09126973364 لایروبی سپتیک احسان

    تخلیه چاه سپتیک احسان 09126973364 22252060 88432570 44118002 تخلیه چاه سپتیک احسان   سپتیک چیست؟وکارای آن چه میباشد؟ تخلیه چاه سپتیک احسان  ” تخلیه لجن گیر یا همان سپتیک ساده  ترین روش مقدماتی برای جداسازی آب از لجن می باشد که از پس آب ها به وجود می آید این فرآیند جداسازی که به دراصطلاح به آن…

تماس با مدیریت