برچسب: تخلیه سپتیک صنتعی محلاتی

  • تخلیه چاه سپتیک محلاتی 09126973364 لایروبی سپتیک محلاتی

    تخلیه چاه سپتیک محلاتی 09126973364 22252060 88432570 44118002 تخلیه چاه سپتیک محلاتی   سپتیک چیست؟وکارای آن چه میباشد؟ تخلیه چاه سپتیک محلاتی ” تخلیه لجن گیر یا همان سپتیک ساده  ترین روش مقدماتی برای جداسازی آب از لجن می باشد که از پس آب ها به وجود می آید این فرآیند جداسازی که به دراصطلاح به…

تماس با مدیریت